Kako kot učitelj poskrbeti zase in s tem ustvariti spodbudno učno klimo

Kako kot učitelj poskrbeti zase in s tem ustvariti spodbudno učno klimo Delavnica za učitelje osnovnih in srednjih šol Izpeljava: 17. 11. 2023 in                 15. 3. 2024Čas trajanja: od 9.00 do 16.30 Kraj: Ljubljana Program se izvaja v okviru Društva za realitetno terapijo Slovenije v sodelovanju s kolegom […]

Z uspešnim reševanjem problemov do večjega zadovoljstva v učiteljskem poklicu

Z uspešnim reševanjem problemov do večjega zadovoljstva v učiteljskem poklicu Delavnica za učitelje osnovnih in srednjih šol Izpeljava: 26. 1. 2024Čas trajanja: od 9.00 do 16.30 Kraj: Ljubljana Program se izvaja v okviru Društva za realitetno terapijo Slovenije v sodelovanju s kolegom R. Belino. Cilji programa: razvijanje socialno-čustvene kompetence in pozitivne samopodobe učiteljev ter učencev, […]

Individualno svetovanje

Kdaj se odločiti za svetovanje in kako poteka? Priporočam, da se odločite za svetovanje, ko sami ali ob pomoči ljudi, ki jim zaupate ne zmorete poiskati učinkovitih rešitev za izhod iz stisk oz. nesrečnosti v povezavi s potekom vašega življenja. Prav gotovo si prizadevate zmanjšati frustracijo, vendar izbirate načine, s katerimi jo le še poglabljate, […]