Izbiram prepričanja

realitetna terapija

Izobraževanje za vzgojitelje dijaškega doma

Izobraževanje poteka v štirih sklopih.

Čas izvedbe: feb. - apr. 2024
Kraj: Maribor

Program izobraževanja je primeren za vse, ki prepoznavajo Glasserjevo teorijo izbire kot dobro osnovo za delo z ljudmi. 

Program z vsebinami in izkustvenimi delavnicami ponuja poleg teorije tudi raziskovanje lastnih prepričanj in njihovo primerjavo s prepričanji teorije izbire.

Preko praktičnih primerov iz lastne prakse, ki so povezani z vzgojnim delom, imajo udeleženci možnost preverjati svoje razumevanje teorije preko lastnih izkušenj in samoopazovanja. 

Program zahteva vsaj nekaj študija literature, zato je za vsakega udeleženca predvidena tudi ura učne supervizije, v kateri dobijo odgovore na svoje dileme in naredijo kratko samopresojo na prebrane vsebine. 

 

Program izvajava Vesna Pahor in Ruben Belina, dolgoletna učitelja na gimnaziji, svetovalca realitetne terapije ter učitelja teorije izbire na Evropskem inštitutu za realitetno terapijo.