Izbiram prepričanja

realitetna terapija

William Glasser (1925 – 2013)

William Glasser je utemeljitelj in začetnik realitetne terapije in teorije izbire. Bil je ameriški psihiater svetovnega slovesa. Svoje razumevanje človeškega vedenja je na osnovi teorije izbire, apliciral tudi na širše družbene teme kot so vzgoja in problematika šolanja, vodenje oz. menedžment, partnerski odnos, področje rehabilitacije, prevzgoje prestopnikov in podobno.

William Glasser fotografija

»Rad bi vam povedal le to, da ste konec koncev edina oseba, na katero se lahko zanesete, vi sami. Prepričan sem, da to ni nekaj, kar bi radi slišali. Zaradi tega je življenje videti tako nepošteno …« 

dr. William Glasser

Viri

Glasser, W., 2007. Nova psihologija osebne svobode: teorija izbire. Ljubljana, založba Louisa.

Lojk, L., Lojk, B., 2019. Teorija in praksa realitetne terapije. Kranj, Evropski inštitut za realitetno terapijo.

Teorija izbire

Glasserjeva teorija izbire uči, da smo za svoje življenje odgovorni sami, zato nas drugi ne morejo ne osrečiti in ne onesrečiti. Teorija izbire razlaga vedenje človeka in preko tega uči, kako se usklajevati s seboj in z okoljem, zlasti s soljudmi, da bi gradili dobre odnose, ki so pogoj za srečno življenje, česar ni brez sprejemanja drugačnosti.

Želim izvedeti več… >>

Realitetna terapija

Realitetna terapija sodi v evolucijsko-sistemski psihoterapevtski pristop. Je svetovalna in psihoterapevtska metoda, ki uči ljudi usmerjati njihova življenja k boljšim izbiram med možnostmi, ki so jim na razpolago. S tem pridobijo učinkovitejši nadzor nad svojim življenjem in se uspešneje spoprijemajo s stresi in drugimi življenjskimi problemi. Skoraj vse človeške težave izhajajo iz dejstva, da ne moremo nadzorovati vedenja drugih ljudi tako, kot bi želeli, ali pa, ker nas drugi poskušajo nadzorovati, pa mi tega nočemo. Realitetna terapija pomeni učiti se, kako razvijati dobre odnose s tistimi osebami, s katerimi želimo imeti dobre odnose. Bistvo realitetne terapije je prepričanje, da ne glede na okoliščine v preteklosti ali sedanjosti in ne glede na to, kaj je človek počel do sedaj, vedno lahko izbere vedenja, ki mu bodo pomagala bolj učinkovito potešiti njegove osnovne potrebe.

Želim izvedeti več… >>

Leon Lojk (1937 – 2014)

Slovenski psiholog Leon Lojk je bil med Glasserjevimi tesnimi sodelavci. Teorijo izbire je prepoznaval kot lastno pot do osebne svobode in sreče, za kar se je bilo vredno boriti in širiti naprej. Videl jo je kot etiko prihodnosti.

Leon_Lojk_foto

Kot psiholog, filozof in raziskovalec je o Glasserjevih idejah razmišljal z meta-teoretičnega in znanstvenega vidika; napisal in objavil je vrsto člankov ter knjižico „Znanstvena utemeljenost Realitetne terapije“ (2001). Verjel je, da je dr. Glasser privedel Teorijo izbire v vrh modernega razumevanja človekovega vedenja.

Naredil je vse, da bi bila Realitetna terapija, kot ena od psihoterapevtskih modalitet, priznana na evropskih tleh. Leta 1999 je ustanovil Evropsko zvezo za Realitetno terapijo (EART) s sedežem v Sloveniji. Do 2010 je bil tudi njen predsednik. Ustanovitev EART-a pa je bil šele začetek poti. Bil je tudi soustanovitelj Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (1999), ki mu je leta 2005 dodelila tudi zlato priznanje za razvoj psihoterapije v Sloveniji (B. Lojk, 2015).

DRTS – Društvo za realitetno terapijo Slovenije

https://www.drustvo-rt.si/

Društvo združuje strokovnjake, ki razumevanje delovanja človeka skozi teorijo izbire vnašajo v svoje osebno in profesionalno življenje. Namen Društva je tudi širjenje strokovnih znanj širši javnosti, kakor tudi izmenjava izkušenj preko združevanja in povezovanja strokovnjakov s področja razvijanja medčloveških odnosov in duševnega zdravja, svetovanja in psihoterapije (Realitetne terapije), vzgoje in izobraževanja ter vodenja.

EIRT – Evropski inštitut za realitetno terapijo

https://www.eirt.si/

Evropski inštitut za realitetno terapijo (EIRT) je ustanovljen v Sloveniji. Od leta 1996 izvaja psihoterapevtsko izobraževanje iz realitetne terapije. V letu 2014 je Evropska zveza za realitetno terapijo (EART) podelila inštitutu akreditacijo za izvajanje izobraževanja v vseh evropskih državah. Udeleženci izobraževanja, ki uspešno zaključijo program, pridobijo Evropsko diplomo iz psihoterapije (ECP) ter naziv psihoterapevt oz. svetovalec realitetne terapije. Inštitut organizira strokovna srečanja, …

Asset 7

izdelava strani Vesna Kne