Izbiram prepričanja

realitetna terapija

Reference

Aktivnosti na področju teorije izbire

V letu 2020 sem zaključila 4-letno edukacijo iz teorije izbire na Evropskem inštitutu za realitetno terapijo (EIRT) in sem svetovalka realitetne terapije. V letu 2023 sem zaključila tudi edukacijo za pridobitev naziva učiteljica teorije izbire, zato lahko sodelujem v programih edukacije za 1. letnik in v aplikativnih programih, ki jih ponuja Evropski inštitut za realitetno terapijo (npr. Tečaj teorije izbire za vsakogar). S kolegom Rubnom Belino sva imela delavnico na strokovnem srečanju strokovnjakov teorije izbire in realitetne terapije Dnevi Leona Lojka l. 2017 z naslovom Kje pa tebe, učitelj, čevelj žuli? Na konferenci učiteljskega zbora Gimnazije Šentvid, sva imela v februarju 2019 krajšo delavnico na temo Strog ali prijazen učitelj? Prav tako sva imela delavnico v Portorožu, maja 2019 na 37. posvetu o poklicni, procesni in požarni varnosti na temo Načela kakovostnega poučevanja. V oktobru 2020 sva imela na Dnevih Leona Lojka online delavnico z naslovom Vzpostavljanje odnosa in doživljanje občutka povezanosti pri poučevanju na daljavo. Izvajava programe usposabljanja za učitelje preko sistema Katis, ki ga potrjuje in sofinancira MIZŠ (šol. l. 2019/20, 2021/22, 22/23 in 23/24). Marca 2022 sva sodelovala na prvi evropski konvenciji psihoterapevtov in svetovalcev realitetne terapije na Bledu, kjer sva podelila izkušnjo širjenja in vključevanja idej teorije izbire v širši slovenski prostor skozi strokovno izobraževanje učiteljev. Na Dnevih Leona Lojka 2023 na Bledu bova imela delavnici na temo Jezik, govor in pogovor v realitetni terapiji ter Etika v realitetni terapiji.

logo_jpg

Projekti s področja VIZ

Projekt Partnerstvo fakultet in šol 2004, 2005 ter priprava strokovnih  priročnikov: Modelni seminar za izobraževanje učiteljev, Monografija za učitelje kemije-mentorje »Partnerstvo fakultet in šol«. Projekt MIZŠ in Evropskega socialnega sklada z nosilko projekta Naravoslovnotehniška fakulteta, v letih 2006 in 2007 – Razvoj modela raziskovanja pedagoške prakse za uspešno poučevanje naravoslovnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah. Aktivno sem sodelovala v razvojno raziskovalnem programu Mreže učečih se šol 2007, 2008. Vključila sem se v Projekt Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov, ki  je potekal v okviru projekta za varovanje in krepitev zdravja v letih 2017, 2018 in bil zaključen 31. 08. 2019 (Ministrstvo za zdravje v sodelovanju Inštituta za razvijanje osebne kakovosti). Iz tega naslova sem postala mentorica programa Base. V šol. l. 2019/20 sva s kolegom Rubnom Belino izpeljala program usposabljanja za delavce v vzgoji in izobraževanju z naslovom Učiteljeva vloga pri zagotavljanju spodbudnega učnega okolja (Katis, MIZŠ). V šol. l. 2021/22 je v Katisu odobren program usposabljanja učiteljev z naslovom Z uspešnim reševanjem problemov do večjega zadovoljstva v učiteljskem poklicu.

logo_jpg

Izkušnje v neposredni praksi

V vzgoji in izobraževanju se uresničujem v vlogi profesorice kemije od leta 1994. Vrsto let sem bila pedagoška koordinatorica športnih oddelkov. Sem tudi razredničarka in članica šolskega razvojnega tima. Sodelovala sem v številnih projektih. Moje profesionalno delo z dijaki, starši in kolegi je neposredno povezano z razumevanjem sveta, skladno z Glasserjevo teorijo izbire. V vlogi svetovalke imam bogate izkušnje z dijaki in starši v šolskem prostoru in izven.

Imam tudi večletne izkušnje s poučevanjem odraslih v sodelovanju z zasebno šolo za varnostno izobraževanje.

Strokovni prispevki

Kot mag. kemijskega izobraževanja sem bila avtorica različnih strokovnih člankov v reviji Kemija v šoli. Sodelovala sem z dr. Johnom Oversbyjem (Institute of Education, The University of Reading, Velika Britanija) in Naravoslovnotehniško fakulteto v Ljubljani; delo projektne skupine, ki se je ukvarjala z raziskavo o uporabi različnih znanstvenih modelov pri razlagi naravoslovnih pojmov (Joan Borg Marks, Junior College, Malta in Vesna Pahor, Gimnazija Šentvid, Ljubljana). Sem soavtorica Priročnika za učitelje: Dinamična vizualizacija. Kasneje sem bila 2 leti urednica in soavtorica pri založbi Rokus Klett; delovni zvezek in učbenik Peti element za 8. in 9. razred OŠ, zbirka nalog Znam za več za 8. in 9. razred OŠ. Bila sem tudi recenzentka pri DZS; Zbirka nalog za kemijo za 1. in 2. letnik gimnazije.

logo_jpg

Aktivni prispevki na konferencah (arhiv)

Slovenski kemijski dnevi 2008 (http://arhiv.sentvid.org/ uploads/files/dejavnosti/ Akcijska%20raziskava%20 Pahor.pdf), ECRICE 2004 (The European Conference on Research in Chemical Education), kjer sem predstavljala izsledke svoje raziskave Using multimedia information presentation in science teaching.

Asset 7

izdelava strani Vesna Kne