Izbiram prepričanja

realitetna terapija

Vesna Pahor

Kdo sem jaz?

Sem učeča, ustvarjalna in raziskovalnega duha.

Z leti sem skozi težke življenjske preizkušnje ugotovila, da želim vedeti več o naravi človekovega vedenja, njegovega notranjega sveta.

Odnos je zame vse, kar jaz lahko naredim ob drugem, da bi mi bilo dobro ob njem in bi se doživljala izpolnjeno, a mi je obenem mar tudi zanj. Povezujem se s spoštovanjem, odkritostjo, sočutjem, strpnostjo in zaupanjem, ker so to moje vrednote.

Sebi in drugemu dopuščam svobodo izbire odločitev in obenem odgovornost za sprejemanje le teh. Izkušnje mi kažejo, da ni v moji moči upravljati z drugimi ljudmi, vedno pa imam možnost spremeniti svoje mišljenje in delovanje, da bi se počutila bolje v svoji koži. 

Kot mag. kemijskega izobraževanja se že mnoga leta poklicno uresničujem v vlogi profesorice, ki svoje kemijsko znanje rada deli z dijaki.

Stik z naravo, zadovoljevanje potrebe po gibanju in skrb za zdrav življenjski slog so pomembne vrednote, ki jih deliva z možem in jih zasledujem pri zagotavljanju lastnega zadovoljstva.

Ob zavedanju, da v danem trenutku delamo najboljše, kar znamo in zmoremo prav tedaj, sem mirnejša in izbiram več zaupanja, s katerim vstopam v svet.

Moje vodilo je biti pristna in živeti v sedanjem trenutku, v edino katerem imam vse možnosti za spremembe in obenem priložnosti veseliti se in biti hvaležna za vse, kar sem in imam.

Kako se je začelo?

Poldrugo desetletje svoje karierne poti sem sledila prepričanju sveta, v katerem živim, da v vlogi učiteljice prav dobro vem, kaj je za dijake prav in koristno.

Ob tem sem razvijala nerealna pričakovanja, da me bodo z  zanimanjem poslušali, se radi učili in bili uspešni, zaradi česar sem bila večkrat razočarana, se doživljala naveličano, izčrpano in nemočno, ker ni bilo tako, kot sem želela.

Živela sem v utvari nerealnih pričakovanj, ne vedoč, da z drugimi ljudmi ne morem upravljati, čeprav imam vpliv.

Leta 2011 sem se vključila v štiriletno edukacijo na Evropskem inštitutu za realitetno terapijo v Kranju z namenom, da si skozi študij omogočim intenzivnejše raziskovanje sebe.

Novejše temelje svojemu življenju sem postopoma gradila z drugačnimi izkušnjami.

Sedaj se bolj zadovoljivo realiziram v vseh vlogah, ki jih živim. Osmišljam se v deljenju svojih spoznanj z drugimi, iz pogleda, da smo drug drugemu učenci in učitelji hkrati.

Biti učitelj zame pomeni biti neprestano v procesu osebnega razvijanja in nastajanja.

In sedaj ...?

Leta 2020 sem pridobila mednarodni certifikat za svetovalko realitetne terapije in sem aktivna članica Društva za realitetno terapijo Slovenije.

Imam pozitivne izkušnje z izvedbo delavnic za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, z izvedbo delavnic za starše in skrbim za stalno strokovno izpopolnjevanje.

Neprestano se kalim skozi preizkušnje, s katerimi se soočam pri uresničevanju sebe v vlogi učiteljice, razredničarke, svetovalke in tudi žene, prijateljice, sestre, tete, …

Vesna_na_sprehodu

Še vedno delam na šoli, a vstopam v proces poučevanja z zavedanjem soodvisnosti, da svoje vloge učiteljice ne morem uresničevati brez učencev. Pomembno mi je, da tudi oni lahko ob meni zadovoljujejo svoje potrebe, ko sledijo svojim namenom.

S posredovanjem strokovnih dejstev in svojih izkušenj se z učenci povezujem, ti pa ob meni lažje prepoznavajo možnosti zase, za učenje, prevzemajo več iniciative in se preusmerjajo od zunanje k notranji motivaciji.

Ko učenec in učitelj vzpostavita zaupanje in sodelujeta, si lahko izmenjujeta izkušnje, brez katerih ni učenja.

Svetovalne storitve

Skozi očala teorije izbire razumemo, da je vse naše vedenje namensko, ker sledimo notranjim motivom, da bi zadovoljili lastne potrebe in tako vzpostavili ter ohranjali ravnovesje s seboj in okoljem. Človeka vidimo kot svobodno in odgovorno bitje, ki ga ne določajo okoliščine, ampak sam upravlja s svojim življenjem, s čimer si omogoča dosegati večjo srečnost in kvaliteto življenja zase ter ob drugih, zanj pomembnih ljudeh.

Verjamem, da je človek opremljen z vsemi potrebnimi notranjimi potenciali za življenje, zato želim biti v podporo vsem, ki se odločijo iskati odgovore na svoja življenjska vprašanja, se razvijati in osmišljati; ki si želijo uspešnejše obvladovati stres, povezan z različnimi življenjskimi situacijami (menjava službe, rojstvo otroka, zaključevanje šolanja, prekinitev partnerskega odnosa, smrt bližnjih, …), premagovati težave v medosebnih odnosih (partnerski odnosi, odnosi na delovnem mestu, odnosi s starši in otroci), se razbremeniti v čustvenih stiskah (pretirana skrb, občutki tesnobe, …) ali pa želijo odkrivati učinkovitejše načine upravljanja s svojim življenjem.

Na individualnem svetovanju si omogočate prepoznavati prepričanja, skozi katera razumete svoje vedenje in vedenje drugih ljudi; kakor razumete, tako tudi delujete in se počutite. Na osnovi teh prepričanj tudi razvijate lastna (ne)realna pričakovanja, zaradi česar se doživljate bolj ali manj (ne)srečne.

Priložnost imate raziskovati svoj osebni notranji svet, ki ga gradite celo življenje; v tem svetu je vse, kar je za vas vredno, tudi tisto, kar drugim ne pomeni ničesar. In prav v tem se ljudje razlikujemo med seboj, saj zadovoljujemo svoje potrebe preko nam lastnih predstav ali podob dobrega za nas – to so naše lastne izkušnje. Tem zelo konkretnim predstavam se le stežka odrečemo, tudi če nam v sedanjosti ne služijo več učinkovito, zaradi česar se težje uskladimo z realnostjo v sedanjosti. V procesu svetovanja si omogočate poiskati učinkovitejše oblike zadovoljevanja svojih potreb v sedanjosti in s tem dosegati večje ravnovesje v življenju.

Učite se razvijati dobre odnose s soljudmi, ko spoznate, da skoraj vse človeške težave izhajajo iz dejstva, da ne moremo nadzorovati vedenja drugih ljudi tako, kot bi to želeli oz. nas drugi poskušajo nadzorovati, pa mi tega nočemo.

Vesna_v_kabinetu

Delavnice ponujam na določeno tematiko, v skupini za osebnostno rast pa imajo udeleženci možnost tudi sami ponuditi temo, z namenom reševanja svojih dilem in vprašanj, s katerimi prihajajo.

S pisano besedo v Zgodbah, kjer bom razglabljala o drobcih življenja, kot ga sama vidim in doživljam, se želim povezovati z vsemi, ki bi v tem prepoznali vrednost zase in se mi želeli pridružiti na poti največje pustolovščine – raziskovanja svojega notranjega sveta in zaupanja vase.

Asset 7

izdelava strani Vesna Kne