Izbiram prepričanja

realitetna terapija

Storitve

Individualno svetovanje

Skozi ozaveščeno samopresojo se klient ob svetovalcu uči razumeti in spreminjati lastno vedenje, skladno z idejo, da sam upravlja s svojim življenjem, nasprotno prepričanju zunanjega nadzora, da je ujetnik okoliščin, ki ga določajo. Obenem se opolnomoči, da si preko prepričanj teorije izbire postavi realnejša pričakovanja do sebe in drugih ter si omogoča dobro povezanost s soljudmi. Nesrečnost, s katero se ljudje ukvarjajo ima svoj izvor večinoma v nezadovoljujočem odnosu z drugimi ljudmi ali pa tega odnosa sploh ni. Odnosne težave so vedno težave v sedanjosti, v kateri ne poskrbimo dovolj učinkovito za zadovoljitev svojih potreb. Ker imamo človeška bitja prirojeno potrebo po pripadnosti, se svetovanec prav na osnovi izkušnje osebne povezanosti, ki jo gradi s svetovalcem najlažje in najhitreje uči, kako razvijati zadovoljujoče odnose z osebami, ki jih potrebuje, da se ob njih učinkoviteje realizira skozi različne vloge, ki jih ima v življenju.

Podpora mladostnikom v času odraščanja

Namenjena je mladostnikom od 16. do 25. leta, ki se v obdobju odraščanja intenzivneje ukvarjajo z občutkom lastne vrednosti in sposobnosti, ki sta ključni sestavini samopodobe. Mladostniku nudim tudi podporo pri razvijanju učinkovitejših pristopov k učenju in šolskemu delu, tudi pri učenju kemije.

Skupina za osebnostno rast

V skupini za osebnostno rast si udeleženec omogoča prepoznavati lastne potenciale, predvsem pa ovire na poti doseganja večjega osebnega zadovoljstva. Ni rasti brez ovir, saj so prav te gonilo našega razvoja. Z ozaveščanjem svojih prepričanj, vrednot in motivov, s katerimi se posameznik poganja, gradi vse večje samozaupanje in si omogoča iskanje učinkovitejših rešitev svojih življenjskih vprašanj. Za obvladovanje vsakodnevnih stresnih situacij se bomo seznanili s čuječnostjo in se obenem učili sprejemanja svoje čustvene komponente vedenja. Število udeležencev: 8-12 (zaprta skupina)

Predavanja

Predavanje je namenjeno predstavitvi določene tematike širšemu krogu ljudi ali pa prilagojeno uporabnikom glede na aktualna vprašanja, s katerimi se ukvarjajo v okviru ustanove. Vedno pa z namenom doseganja večje kakovosti življenja in dela posameznika oz. skupine (šolstvo, vodenje, socialno varstvo …). Vsebina je zasnovana na osnovnih konceptih Glasserjeve teorije izbire v prepletanju s Powersovo zaznavno kontrolno teorijo, ki razumeta posameznika kot zaprt kontrolni sistem, ki ves čas nadzoruje zunanje spremenljivke z namenom zadostiti svojim notranjim navodilom in doseči ravnovesje v sebi in z okoljem, v katerem živi.

Delavnice

Teme delavnic so določene vnaprej in se nanašajo na vprašanja in dileme, s katerimi se soočamo v različnih vlogah v osebnem, družinskem in poklicnem kontekstu življenju, kot otroci, partnerji, starši, prijatelji, sodelavci, … Namen delavnic je udeležencem ponuditi različne dejavnosti, da bi pridobili konkretne izkušnje in obenem priložnosti za iskanje rešitev na svoja vprašanja, katerih skupni imenovalec je vzpostavljanje ravnovesja v svojem življenju.

rozeta_roza

Cenik

Svetovanje

Individualno svetovanje

  • 60 min – 65€*

Individualna svetovanja potekajo praviloma tedensko ob istem dnevu in uri.

Študenti, mladostniki, upokojenci, brezposelni (-10% popust).

Poleg pogovora je v ceno vključena priprava in pregled pisnih izdelkov med samimi srečanji (po potrebi).

Delavnice

Celodnevna delavnica … 8 ur

  • skladno z dogovorom

Delavnice lahko potekajo tudi na daljavo.

Predavanja

Predavanje … 60 minut

  • skladno z dogovorom

Predavanja lahko potekajo tudi na daljavo.

Asset 7

izdelava strani Vesna Kne