Izbiram prepričanja

realitetna terapija

Podpora mladostnikom v času odraščanja

Namenjena je mladostnikom od 16. do 25. leta, ki se v obdobju odraščanja intenzivneje ukvarjajo z občutkom lastne vrednosti in sposobnosti, ki sta ključni sestavini samopodobe.

Pomanjkanje občutka lastne vrednosti se kaže na različne načine:

 • dvom v lastno vrednost
 • pomanjkanje motivacije, energije
 • ujetost v malodušnost
 • neodločnost
 • pesimistično gledanje na prihodnost
 • občutek, da niso vredni ljubezni, da niso sprejeti
 • razvrednotenje lastnih dosežkov – pripišejo jih sreči
 • niso vztrajni
 • se ne zmorejo posvetiti določeni nalogi
 • doživljajo se kot žrtve in ne verjamejo, da imajo lahko nadzor nad svojim življenjem.

Preko razgovorov in dejavnosti si mladostnik omogoča razvijati pozitiven občutek lastne vrednosti, ki temelji na petih dejavnikih:

 • občutku varnosti
 • identitete
 • pripadnosti
 • smiselnosti in
 • sposobnosti.

Mladostniku nudim tudi podporo pri razvijanju učinkovitejših pristopov k učenju in šolskemu delu.

Mlajši od 18 let potrebujejo soglasje staršev ali skrbnikov.

dig_srce
Asset 7

izdelava strani Vesna Kne