Podpora mladostnikom v času odraščanja

Podpora mladostnikom v času odraščanja Namenjena je mladostnikom od 16. do 25. leta, ki se v obdobju odraščanja intenzivneje ukvarjajo z občutkom lastne vrednosti in sposobnosti, ki sta ključni sestavini samopodobe. Pomanjkanje občutka lastne vrednosti se kaže na različne načine: dvom v lastno vrednost pomanjkanje motivacije, energije ujetost v malodušnost neodločnost pesimistično gledanje na prihodnost […]

Individualno svetovanje

Kdaj se odločiti za svetovanje in kako poteka? Priporočam, da se odločite za svetovanje, ko sami ali ob pomoči ljudi, ki jim zaupate ne zmorete poiskati učinkovitih rešitev za izhod iz stisk oz. nesrečnosti v povezavi s potekom vašega življenja. Prav gotovo si prizadevate zmanjšati frustracijo, vendar izbirate načine, s katerimi jo le še poglabljate, […]