Izbiram prepričanja

realitetna terapija

Kako kot učitelj poskrbeti zase in s tem ustvariti spodbudno učno klimo

Delavnica za učitelje osnovnih in srednjih šol

Izpeljava: 17. 11. 2023 in
                 15. 3. 2024

Čas trajanja: od 9.00 do 16.30

Kraj: Ljubljana

Program se izvaja v okviru Društva za realitetno terapijo Slovenije v sodelovanju s kolegom R. Belino.
7

Vsebina programa:

1. Celostno vedenje in občutek lastne vrednosti
2. Frustracija kot motivator v skrbi za lastno dobrobit
3. Odnos učitelj-učenec in spodbudna učna klima

Cilji programa:

– Razumeti vedenje in motive zanj
– Razvijanje občutka lastne vrednosti in prehod k pozitivnem samovrednotenju
– Zavedanje lastnih občutkov, razumevanje njihovega pomena in vloge v celostnem vedenju
– Razumeti proces nastanka frustracije in uporabiti to razumevanje za učinkovito reševanje problemov
– Pomen prepoznavanja svojih prepričanja in pričakovanj v skrbi za lastno dobrobit.
– Razumeti, kaj je odnos in kje so meje naše odgovornosti v njem, zavedanje soodvisnosti učitelja in učenca.

Skozi razgovor in analizo prepričanj ter pričakovanj ter preko socialnih iger ter igre vlog bodo imeli udeleženci izobraževanja priložnost izkustvenega učenja.

Z delom v skupini se bo ustvarjala delovna klima, skozi katero bodo razvijali lastno izkušnjo povezovanja, ki jo bodo lahko prenesli v šolsko prakso.

Povezovali se bomo ob raznolikih dejavnostih, se ob tem zabavali in si omogočali priložnosti za strokovno ter osebnostno rast. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vsako šolsko leto objavi programe profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (Katis).

Na spodnji povezavi se lahko prijavite na delavnico: