Izbiram prepričanja

realitetna terapija

Tečaj teorije izbire za vsakogar

Trajanje tečaja: 50 ur - srečanja so praviloma mesečna, v skladu z dogovorom v skupini

Velikost skupine: 8–12 udeležencev

Kraj: Ljubljana

Vodenje: tečaj vodijo habilitirani učitelji Evropskega inštituta za realitetno terapijo

Oblike dela: predavanja, izkustveno učenje skozi skupinske in individualne vaje ter pogovore

Cena tečaja: 810 €; možnost obročnega ali mesečnega plačevanja

Prijave in informacije o vsebini in poteku tečaja:
tecajtiv@gmail.com

Kako do ravnovesja in dobrih odnosov v osebnem in poklicnem življenju?

Tečaj udeležencem omogoča boljše razumevanje in povezovanje z drugimi, reševanje
in preprečevanje konfliktov ter učinkovitejše sprejemanje izzivov sodobnega časa v
osebnem in poklicnem življenju.

Vabljeni vsi, ki želite osebnostno rasti in ustvarjati kakovostnejše odnose, ki so pogoj za osebno srečo in zdravje človeka.

Tečaj teorije izbire za vsakogar bo potekal v Ljubljani, kjer se bomo srečevali predvidoma 1-krat mesečno v popoldanskih urah ob dnevih, za katere se  dogovorimo v skupini. Zaradi pomembnosti ponotranjanja pridobljenega v skupini je taka dinamika srečevanja optimalna in ne predstavlja prevelike časovne kot tudi finančne obremenitve.

Predvidenih je 50 ur, porazdeljenih na 10 srečanj.  Cena celotnega tečaja je 810 EUR, po dogovoru je možno mesečno oz. obročno plačilo.

Tečaj teorije izbire za vsakogar je enoletni program, namenjen prvenstveno osebni rasti,  izboljšanju duševne kondicije in razumevanju, s katerim se opremimo za lažje spopadanje s stresom, izboljšujemo medosebne odnose in večamo svoje strokovne kompetence, predvsem kadar je naše delo vezano na delo z ljudmi. 

Večletne izkušnje s tem programom izkazujejo, da so si udeleženci s pridobljenim izdatno pomagali, pa naj je šlo za udeležence, ki so se vključili iz profesionalnih ali iz osebnih motivov. Navajali so predvsem večjo kompetentnost pri delu z ljudmi na profesionalnem področju (v službi s strankami, nadrejenimi, sodelavci …), kot tudi večje kompetence pri spopadanju z vsakdanjimi izzivi, v pomembnih odnosih  (partnerskih, v odnosih z otroki … ), kot tudi širše. Pridobivanje tovrstnih kompetenc vpliva tudi na zmanjšanje doživljanja stresa in lahko pomeni preventivo pred izgorelostjo. Skupine so heterogene (po starosti, izkušnjah, poklicih, stanu …) in omogočajo dragocene izkušnje povezovanja ob sprejemanju različnosti.

Vabljeni, da nas za več informacij o vsebini in poteku tečaja pokličete ali nam pišete.