Izbiram prepričanja

realitetna terapija

Z uspešnim reševanjem problemov do večjega zadovoljstva v učiteljskem poklicu

Delavnica za učitelje osnovnih in srednjih šol
Izpeljava: 26. 1. 2024

Čas trajanja: od 9.00 do 16.30

Kraj: Ljubljana

Program se izvaja v okviru Društva za realitetno terapijo Slovenije v sodelovanju s kolegom R. Belino.

Cilji programa:

  • razvijanje socialno-čustvene kompetence in pozitivne samopodobe učiteljev ter učencev,
  • usposabljanje za reševanje problemov/konfliktov,
  • preseganje anksioznosti skozi razumevanje procesa nastanka frustracije za boljše duševno zdravje,
  • pridobivanje osebne izkušnje za prepoznavanje pomena povezovanja udeležencev v učnem procesu pri ustvarjanju sodelovalne delovne klime v skupini

Na delavnici bodo udeleženci skozi osebno izkušnjo preko nalog ozaveščali svoj občutek lastne vrednosti na področjih varnosti, kar je pogoj za razvijanje socialno-čustvene kompetence.

Skozi socialne igre in igre vlog udeleženci prepoznavajo svoje načine reševanja problemov/konfliktov in ovrednotijo njihovo učinkovitost.

Skozi razgovor in analizo prepričanj ter pričakovanj, ki so v ozadju izbranega načina reševanja problemov/konfliktov se udeleženci učijo presegati anksioznost.

Z delom v skupini se bo ustvarjala delovna klima, skozi katero bodo razvijali lastno izkušnjo povezovanja, ki jo bodo lahko prenesli v šolsko prakso.

Povezovali se bomo ob raznolikih dejavnostih, se ob tem zabavali in si omogočali priložnosti za strokovno ter osebnostno rast. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vsako šolsko leto objavi programe profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (Katis).

Na spodnji povezavi se lahko prijavite na delavnico: